Nimi Pelatut pelit
Antti Aho 15
Antti Luoma-aho 2
Atte Mattila 274
Henri Pakisjärvi 6
Jake Takkula 93
Jani Holappa 7
Jani Moilanen 77
Janne Alaluusua 17
Janne Baarimikko 36
Jarkko Limnell 15
Joonas Sarajävi 13
Joonas Virtanen 124
Juha Mattanen 127
Juha Rajaniemi 1
Jussi Keränen 189
Jussi Veteläinen 69
Jyrki Mäkitalo 109
Kriste Isopahkala 68
Lauri Jauhiainen 935
Marco Törmänen 141
Markus Mäkitalo 357
Matti Karhu 1184
Pekka Kyllönen 76
Pekka Mankila 144
Pekka Parantainen 3
Salla Mäkelä 6
Simo Pramila 39
Susanna Höglund 29
Teemu Hilpinen 63
Timo Kurtti 9
Tomi "Tonke" Roivanen 21
Tuntematon 5
Tuomas "Renska" Virtanen 71
Tuomas Karhu 1553
Vesa Koponen 27
Ville Orrenmaa 512
Ziad Margai 10